Invitation til orienteringsmøde om dyrskuet 2012

 

onsdag den 26. april 2012 kl 19.30 på Kannikegård

(mødet var tidligere annonceret til 18. april)

På dette møde behandler vi dyrskuet 2012, med regler for udstilling, veterinære regler, indsyning, præmier, program, osv.

Fra Foreningen deltager Andreas Ipsen, Ulla Skov, Birte Hansen og Henry Jespersen.

Som sædvanligt er nærværende skrivelse alene er udsendt til de respektive formænd.

Er du forhindret i at deltage, kan du sende en stedfortræder.

 

Yderligere information