Priser (dyreudstillere)

Tilmeldingsgebyr pr. hest/katalognr. kr. 350 (Hoppe m/føl kr. 350)

Tilmeldingsgebyr pr. kvæg/katalognr. kr. 250 (Ko m/kalv kr. 250)

Yderligere information